میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من

رویدادها

ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من

با رعایت پروتکل های بهداشتی لحظاتی شاد را در قلب شهر سپری کنید

دیگر پروژه ها