میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی
سینما سیتی سنتر

سینما سیتی سنتر

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
فدک مال

فدک مال

شهری در شمال شهر
پردیس کتاب اصفهان سیتی سنتر

بزرگترین مرکز خرید ایران

پردیس کتاب اصفهان سیتی سنتر

این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
سه شنبه های نیم بها

رویدادها

سه شنبه های نیم بها

فیلم خوب را ارزان در سینمای خوب ببینیم

دیگر پروژه ها